Ziedojumi

 

Atvērts jauns ziedojumu konts, kurš paredzēts Palsmanes evaņģēliski luteriskās baznīcas – torņa pamatu nostiprināšanai:

Reģ. Nr. 90000379206

AS SEB banka LV34UNLA0055000741343

No sirds pateicamies par jūsu ziedojumiem.

Lai Dievs svētī ikvienu priecīgu devēju!


Palsmanes draudzes uzdevums ir, paklausot Jēzus aicinājumam, izplatīt Labo Vēsti par to, ka Dievs ir ienācis šajā grēka skartajā pasaulē un mīlestībā nostājies mums blakus, lai mums dotu cerību un vadītu uz mūžīgo dzīvošanu. Daudzas lietas šī uzdevuma īstenošanai mēs varam izdarīt ar darbu, bet tomēr savā kalpošanas darbā nevaram iztikt bez finansiālajiem līdzekļiem. Tāpēc jūsu ziedojumi ievērojami sekmēs draudzes tālāko darbību un palīdzēs īstenot dotā uzdevuma piepildīšanu.

Adrese: Smiltenes novads, Palsmanes pagasts,

“Palsmanes evaņģēliski luteriskā baznīca”.

Reģ.Nr. 90000379206

Konta Nr. LV19UNLA0016000700453

Draudzes locekļiem ir iespēja nomaksāt arī ikgadējo ziedojumu* ar bankas starpniecību. To darot, lūdzu, norādiet maksājuma mērķi. Ja maksājiet par vairākiem ģimenes locekļiem vienlaicīgi, nepieciešams norādīt katra ģimenes locekļa vārdu un uzvārdu.

* Saskaņā ar Sinodes lēmumu, viena draudzes locekļa ikgadējais ziedojums 2010. gadā sastāda 7.83€