Palsmane

Rit noslēdzošie darbi

Vēl nedaudz un Palsmanes baznīcā atgriezīsies tās altārglezna “Kristus Ģetzemanes dārzā.” Gleznu ar Rietumu bankas atbalstu restaurēja Mākslas akadēmijas Restaurācijas nodaļā. Restaurācijas darbus vadīja Monumentālās glezniecības restauratore Z. Sokolova un Restaurācijas katedras metodiķe M. Tirzīte.