Priecājamies

Mūsu draudzes locekle Ilga Sprancmane 17. novembrī tika sveikta svinīgajā pasākumā, kurš notika Palsmanes kultūras namā. Ilga saņēma pateicību “Par godprātīgu darbu un aktīvu līdzi darbošanos pagasta ikdienas dzīvē.” Priecājamies, ka Ilgas darbs un ieguldījums Palsmanes pagastā ir ieraudzīts un novērtēts!

Palsmanes baznīca