Paldies visiem!

Izsakām vislielāko paldies visiem, kuri nebija vienaldzīgi un ar savu ziedojumu Palsmanes kapusvētkos atbalstīja draudzes uzsākto ziedojumu vākšanas akciju. Savāktā ziedojuma kopsumma ir 1005 eiro. Visa ziedotā summa tiks novirzīta baznīcas torņa pamatu pastiprināšanas projektam.

Lai turpmāk novērtētu ikviena ieguldījumu un devumu, draudzei ir iecere Palsmanes baznīcā izveidot Ziedotāju sienu, kurā tiks atspoguļoti visi ziedotāju vārdi un uzvārdi (netiks minēta cita personiskā informācija, nedz arī ziedojuma summa).

Būsim atsaucīgi! Ikvienam ir iespēja līdzdarboties atjaunošanas projektā, atbalsot ar ziedojumiem.
Torņa pamatu nostiprināšanai ir atvērts ziedojumu konts
Palsmanes evaņģēliski luteriskā baznīca – torņa pamatu nostiprināšanai.

Reģ. Nr. 90000379206
AS SEB banka LV34UNLA0055000741343
Iespēja veikt ziedojumu būs arī Palsmanes bibliotēkā (kultūras nama ēkā) darba laikā.

Kopā mēs to varam!

Komentēšana atslēgta.