• Noslēdzas Palsmanes baznīcas rituālu priekšmetu izpēte

  Tuvojas noslēgumam Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts par Palsmanes baznīcas rituālu priekšmetu izpēti – mikroķīmisko, termogrāfisko, stratigrafisko analīzi un foto mikroskopiju, lai nākotnē varētu veiktu to restaurāciju. Projektu realizē Biedrība „Māsas Veronikas” sadarbībā…

 • Palsmanes baznīcas altārglezna uzsāk ceļu uz savu atdzimšanu

  Draudzes locekļi un palsmanieši pagājušajā nedēļā uz laiku “atvadījās” no savas baznīcas altārgleznas “Kristus Ģetzemanes dārzā.” Pateicoties nodibinājuma Rietumu bankas labdarības fondam un biedrībai “Māsas Veronikas” , tika rasta iespēja uzsākt gleznas restaurāciju.

 • Paldies visiem!

  Izsakām vislielāko paldies visiem, kuri nebija vienaldzīgi un ar savu ziedojumu Palsmanes kapusvētkos atbalstīja draudzes uzsākto ziedojumu vākšanas akciju. Savāktā ziedojuma kopsumma ir 1005 eiro. Visa ziedotā summa tiks novirzīta baznīcas torņa pamatu…

 • Mēs kopā varam to izdarīt!

  Laika zobs ir „sagrauzis” baznīcas torņa pamatus, sienās veidojas bīstamas plaisas, tornis sasvēries. Ilgu laiku esam centušies piesaistīt līdzekļus baznīcas torņa pamatu nostiprināšanai, kuriem nepieciešams 29 800 eiro. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir…

 • Palsmanes baznīcā realizēs projektus

  Palsmanes sabiedrībai vienmēr ir rūpējis pagasta vizuālais tēls. Viens no pagasta simboliem ir Palsmanes ev.lut.baznīca, kura jau 200 gadus ir kopā ar palsmaniešiem un slejas pretīm debesīm, līdz ar to varam būt pateicīgi,…