Notiek projekta īstenošanas darbi

Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze īsteno projektu Nr. 18-09-AL10-AL019.2202-000003’’ Sakristejas un sakristejas priekštelpas renovācija”. Projekta kopējais finansējums 9985,90, no tā ELFLA fonda publiskais finansējums 8987,31 EUR un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 998,59 EUR.

Palsmanes baznīca