Mēs kopā varam to izdarīt!

Laika zobs ir „sagrauzis” baznīcas torņa pamatus, sienās veidojas bīstamas plaisas, tornis sasvēries. Ilgu laiku esam centušies piesaistīt līdzekļus baznīcas torņa pamatu nostiprināšanai, kuriem nepieciešams 29 800 eiro. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir atsaukusies mūsu lūgumam palīdzēt un piešķīrusi 20 000 eiro šiem darbiem. Vēl ir nepieciešami 9 800 eiro.

Visi kopā centīsimies saglabāt mūsu tēvu un vectēvu celto Palsmanes baznīcu, lai šī unikālā celtne priecētu arī mūsu bērnus un bērnubērnus pēc daudziem gadu desmitiem.

Būsim atsaucīgi!

Torņa pamatu nostiprināšanai ir atvērts ziedojumu konts LV34UNLA0055000741343

Iespēja veikt ziedojumu būs arī Palsmanes bibliotēkā (kultūras nama ēkā) darba laikā.

Palsmanes ev. lut. draudze

Komentēšana atslēgta.