Baznīcā atgriežas glezna

Pēc vairāku mēnešu ilga restaurācijas procesa baznīcā ir atgriezusies tās altārglezna. Līdz ar to ir noslēdzies nodibinājuma Rietumu bankas labdarības fonda finansētais projekts, kura ietvaros baznīcā tika restaurēta tās altārglezna un sakristejas logi. Projekta kopējais finansējums 5000 EUR.
Draudze vislielāko paldies saka Rietumu Bankas labdarības fondam par finansiālo atbalstu.
Gleznas restaurācijas darbu vadītājām – restauratorēm Maijai Tirzītei, Zitai Sokolovai un restauratorēm Anetei Aizbaltei, Montai Blumbergai, Lāsmai Dumerānei.
Sakristejas logu restauratoram, firmai SIA NG WINDOWS.
Biedrībai “Māsas Veronikas” par projekta pieteikumu, administrēšanu un realizēšanu.
Visiem brīvprātīgajiem, kuri palīdzēja gleznai nokļūt Mākslas akadēmijā, gan arī sagaidīja gleznu atgriežamies un uzstādīt to atpakaļ baznīcas altārī.

Komentēšana atslēgta.