Baušļi

Es esmu tas Kungs, tavs Dievs. Tev nebūs citus dievus turēt priekš manis.

Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt, jo tas Kungs to nepametīs nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi velti valkā.

Tev būs to svēto dienu svētīt.

Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes.

Tev nebūs nokaut.

Tev nebūs laulību pārkāpt.

Tev nebūs zagt.

Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.

Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu.

Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.