Atrašanās vieta

“Palsmanes evanģēliski luteriskā baznīca”,
Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724