• Palsmane

    Rit noslēdzošie darbi

    Vēl nedaudz un Palsmanes baznīcā atgriezīsies tās altārglezna “Kristus Ģetzemanes dārzā.” Gleznu ar Rietumu bankas atbalstu restaurēja Mākslas akadēmijas Restaurācijas nodaļā. Restaurācijas darbus vadīja Monumentālās glezniecības restauratore Z. Sokolova un Restaurācijas katedras metodiķe…